Trước khi đọc các thông tin trên x2tienganh chúng tôi mong người dùng đọc một số thông tin quan trọng về bản quyền của website nhằm tôn trọng tác giả và các nội dung trên trang web.

Các kiến thức được chia sẻ trên trang web đều tuân theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International với các điều kiện mà người dùng được phép như chia sẻ, chỉnh sửa nội dung dựa trên bài gốc.

x2tienganh có một số quy định về bản quyền các bài viết, hình ảnh trên trang web cụ thể như sau:

– x2tienganh.com toàn quyền giữ bản quyền nội dung và hình ảnh trên website.

– Được phép sử dụng lại nội dung nhưng tránh chỉnh sửa thông tin theo hướng gây hiểu lầm cho người đọc.

– Các hành động sao chép nội dung hoàn toàn phải ghi nguồn từ x2tienganh.com nhằm tôn trọng tác giả.

– Không dùng nội dung có trên web vào mục đích thương mại khi chưa được phép.

Yêu cầu người dùng tuân thủ các điều kiện khi tiếp cận và sử dụng thông tin trên website. Xin chân thành cám ơn.